Kimya Bölümü Hakkında
1994 yılında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayan Kimya Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesinin en önemli bölümlerinden birisidir. Kimya Bölümünün en önemli amacı öğrencileri kimyager olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler kimya ve ilgili endüstrilerde araştırma geliştirme yapabilecek şekilde eğitilirler.
Haberler

- Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şadi ŞEN Vekaleten Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır.
- Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şevket ATA Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na atanmıştır.
- Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Jülide YENER Artmer Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.
- ACS Dallas 2014 sempozyumuna Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Baki Hazer iki poster bildiri ile katıldı (24.03.2014)
Tüm Haberler »