Kimya Bölümü Hakkında
1994 yılında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayan Kimya Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesinin en önemli bölümlerinden birisidir. Kimya Bölümünün en önemli amacı öğrencileri kimyager olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler kimya ve ilgili endüstrilerde araştırma geliştirme yapabilecek şekilde eğitilirler.