Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Alacak Öğrenciler İçin Duyuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yaz okulunda başka üniversiteden ders alacak öğrenciler, Ders Alma Formunu ve ilgili derslerin ders içeriklerini hcabuk@beun.edu.tr veya sonercakar@beun.edu.tr adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

Ders Alma Formu 

1-Yaz okulunda bir öğrenci 3 dersi aşmamak üzere ders alabilir.

2- Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.

3- Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.

4- Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve genel not ortalaması 2.00 olan öğrenciler yaz okulundan hiç almadığı üç dersi alabilirler.

5- Kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmak koşuluyla, bölüm başkanlığının onayı ile diğer Üniversitlerden ders alınabilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin