İdari – Akademik Görev:
Akademik Unvan: Doçent Doktor
Ad Soyad: Zuhal GERÇEK
Doğum Yeri:
E-Posta: zzuhal.gercek@gmail.com
İş Telefonu: 0372 257 40 10
Faks: 0372 257 41 81

 

 

Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans Tezi (Yılı): 3,3,3-Trifloroalaninin Enantiyoseçici Sentezlerinde Yeni Bir Yöntem (1994).

Doktora Tezi (Yılı): Alfa- Amino Asit ve Beta- Amino Alkollerin Yeni Kiral 2- Substute Pirol Türevlerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri (2000)

Akademik Görevler
1. Araştırma Görevlisi: Fen Edebiyat Fakültesi Orta Doğu Teknik  Üniversitesi (1992-2000)
2. Yardımcı Doçent: Biyokimya Anabilim Dalı (Z.K.Ü) (2000-2011)
3. Doçent : Organik Kimya Anabilim Dalı (Z.K.Ü) (2011- )

İdari Görevler
1. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı. Bülent Ecevit Üniversitesi 2008.

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı.  Bülent Ecevit Üniversitesi 2007.

Üye Olunan Bilimsel Kuruluşlar
1. Türkiye Kimya Derneği (1997)

Kazanılan Ödüller ve Burslar

Projeler ve Yaptığı Görevler
1.  Kimyanın Yedi Rengi’, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 111B032, Proje Yöneticisi, 2011.

2. T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi Merkezi Laboratuar Kurulması Projesi, DPT 2008 K 120940, Grup Sorumlusu, 2007.

3. Pridoksalin Yapısında Antiviral İlaçların Hammaddesi Olan Kiral Aromatik Haloalkollerin ve İlgili Epoksitlerinin Kiral Formunun Kemoenzimatik Sentezi, ODTÜ BAP-1 Projesi, BAP2005-0816-02,  Araştırmacı, 2005.

4. Kiral İlaç Temel Maddelerinin Teknolojileri ve Üretimi, YUUP- Teknoloji Üretim Projesi, BAP-08-11-DPT2004K 120730, Araştırmacı, 2004.

5. Kiral İlaç Temel Maddelerinin Teknolojileri ve Üretimi, YUUP- Teknoloji Üretim Projesi, BAP-08-11-DPT2004K 120730, Araştırmacı, 2004.

Eserler

A. Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) kapsamındaki makaleler:
A1.Gerçek, Z., ‘The Synthesis of 2-(Choromethyl)-6-Hydroxy- 2H- Pyran-3 (6H)- one via Achmatowicz Rearrangement’, Turk. J. Chem., 31, 491-494 (2007).

A2.Demir, A. S., Gerçek, Z., Karakaya, D., ‘Chemoenzymatic Synthesis of Both Enantiomers of 2-Chloro-1-(2-Furyl) Ethanol’, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 1743-1746 (2005).

A3.Demir, A. S., Şeşenoğlu, Ö., Gerçek Arkin, Z., ‘An Asymmetric Synthesis of Both Enantiomers of 2,2,2-Trifluoro-1-Furan-2-yl-Ethylamine and 3,3,3-Trifluoroalanine from 2,2,2-Trifluoro-1-Furan-2-yl-Ethanone’, Tetrahedron: Asymmetry, 12, 2309-2313 (2001).

A4. Demir, A. S., Akhmedov, I. M., Şeşenoğlu, Ö., Alptürk, O., Apaydın, S., Gerçek, Z., İbrahimzade, N., ‘Conversion of Homochiral Amines, b-Amino Alcohols and a-Amino Acids to Their Chiral 2- Substituted Pyrrole Derivatives’, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1162-1167 (2001).

A5.Arkin, Z. G.,  Rydz, J., Adamus, G., Kowalczuk, M., ‘Water-Soluble L-Alanine and Related Oligopeptide Conjugates with Poly [(R,S)-3-Hydroxybutanoic Acid] Oligomers. Synthesis and Structural Studies by Means of Electrospray Ionization Multistage Mass Spectrometry’, J.Biomater. Sci. Polymer Edn, 12, 297-305 (2001).

A6. Demir, A. S., Gercek, Z., Duygu, N., Igdir, C., Reis, O., ‘Butenolide Annelation Using  a  Manganese (III) Oxidation. A Synthesis of Chromolaenin’, Canadian Journal of Chemistry7, 1336-1339 (1999).

A7.Demir, A. S., Camkerten, N., Gercek, Z., Duygu, N., Reis, O., Arikan, E.,‘Butenolide Annelation Using Manganese (III) Oxidation. A Synthesis of 4-Arylfuran 2(5H)-ones’, Tetrahedron, 55, 2441-2448 (1999).
A8. Demir, A. S., Akhmedov, I. M., Tanyeli, C., Gercek, Z., Gadzhili, A. F., ‘Conversion of Homochiral Amines, b-Amino Alcohols and a-Amino Acids to Their Chiral 2- Methylpyrrole Derivatives’, Tetrahedron: Asymmetry, 8, 753-757 (1997).

A9. Demir, A. S., Shaker, A., Cam, H., Gerçek, Z., The Mild N-Nitrosation of Secondary Amines with Trichloronirtomethane’, Synthetic Communications, 22, 18, 2607- 2611 (1992).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Gerçek, Z., “ Kimyanın Yeni Rengi: Yeşil Kimya”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 1, 50-53 (2012).

D2. Gerçek, Z., “ Bütün,Parçaların Toplamından Daha Fazladır”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1, 1, 39-42 (2011)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Gerçek, Z., Demir, A. S., Karakaya, D., “2-Kloro-1-(2-Furil) Etanolün Her İki Enantiomerinin Kemoenzimatik  Sentezi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, 2005.

E2. Gerçek, Z., Demir, A. S.Ahmedov, I. M., “Yeni Kiral 2-Subsitue Pirol Türevlerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri”, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000.

E3.  Gerçek, Z., Apaydın, S., İğdir, A. Ç., Akhmedov, İ. M., Demir, A. S., “Yeni Kiral Katalizorlerin Sentezi ve Bunların Enansiyoseçici C-C Bağı Oluşturma Tepkimelerinde Kullanılmaları”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, 1998.

E4.  Gerçek, Z., Demir, A. S., “Yeni Bir Yöntemle Alanin Anyon Eşdeğeri Sintonların Sentezleri”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, 1997.

E5.  Gerçek, Z., Demir, A. S., “3,3,3- Trifloroalaninin Enanatiyoseçici Sentezi”, VII. Ulusal Kimya Kongresi, Trabzon, 1993.

Danışmanlığını Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans

Doktora

Atıflar
28.06.2012 tarihi itibari ile ISI Web of Science taramasına göre yayın listemdeki tüm SCI yayınlarıma 97 atıfım bulunmaktadır.