Hakkımızda

Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Kimya Bölümü lisans ve lisansüstü programları 1993 yılında kurulmuştur. Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca kimya bölümünden mezun olabilmeleri için her bir öğrenci 20 şer iş gününden oluşan iki dönemlik stajlarını tamamlamak zorundadır. Kimya bölümünde, lisans ve lisansüstü öğrenciler ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.

Kimya Bölümünün en önemli amacı öğrencileri kimyager olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler kimya ve ilgili endüstrilerde araştırma geliştirme yapabilecek şekilde eğitilirler. Kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Kimyagerler endüstride kalite kontrol, üretim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Kimyagerler petrol endüstrilerinde, sabun ve deterjan gibi temizlik maddeleri üretimi yapan fabrikalarda, polimer, plastik ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikalarda, ilaç fabrikalarında, boya endüstrisinde, gıda üretimi yapan fabrikalarda, demir-çelik fabrikalarında, selüloz ve kağıt üreten fabrikalarda, cam, seramik ve çimento fabrikalarının üretim ve kontrol bölümlerinde, tekstil ve giyim endüstrisi gibi alanların işletme, AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında iş bulabilirler. Resmi ve özel klinik teşhis laboratuarları, moleküler biyoloji laboratuarlarında ve bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da çalışabilirler. Ayrıca kimyagerler, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi, üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler.

Kimya Bölümünde, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında 6 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam tam zamanlı 18 öğretim elemanı görev almaktadır.

Lisans öğrencilerinin oluşturduğu bir topluluk olan Kimya Öğrenci Topluluğu, kampüs içinde ve dışında düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin kimyaya olan ilgilerini artırmaktadır. Topluluk yıl boyunca, çağrılı konuşmacıların kampüse davet edilmesi, farklı üniversite ve endüstriyel kuruluşların ziyaret edilmesi ve bazı sosyal gezilerin düzenlenmesi gibi çeşitli organizasyonlar yapmaktadır. 

AMAÇLAR: 
Kimya lisans programı tam zamanlı bir eğitim programıdır. Kimya Bölümünün en önemli amacı öğrencileri kimyager olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler kimya ve ilgili endüstrilerde araştırma geliştirme yapabilecek şekilde eğitilirler.


HEDEFLER: 
Kimya Lisans programının temel hedefi, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, bilimsel düşünen, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirmektir. 


ÖZGÖREVLER:
1. Kimya temel biliminin nitelikleri ile uygun araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapabilen,

2. Kimya ve toplum bilincine sahip olan ve alanında uzmanlaşmış,

3. Lider özelliklere sahip ve kaliteli eğitim almış kimyagerler yetiştirmek.

     

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin